Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 26/ZP/PN/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 177-400784 SIWZ (pdf) SIWZ (wersja edytowalna) Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-21 (wersja edytowalna) Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 9:00) Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert: 06.11.2018r. godz. 9:00) Wyjaśnienia do SIWZ wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (z dnia 25.10.2018r.) Załącznik do wyjasnień z dnia 25.10.2018r. - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCIACH 1-21) Wyjaśnienia do SIWZ (z dnia 29.10.2018r.) Załącznik do wyjaśnień z dnia 29.10.2018r. - Formularz ofertowy Wyjaśnienia do SIWZ (z dnia 31.10.2018r.) Informacja z otwarcia ofert (z dnia 06.11.2018r.) Informacja o unieważnieniu (części 2,10,17,18,20) z dnia 19.11.2018r. Informacja o unieważnieniu (części 8,12) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 3,6,7,9,11,13,15,16,21 Informacja o unieważnieniu części 14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 19
Pozostałę zamówienia