9/ZP/PN/20 Dostawa, instalacja i konfiguracja Firewall dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w lokalizacji Łódź, ul. Warecka 2

KOMUNIKAT!!!

W związku z awarią EPUAP i brakiem możliwości pobrania ofert od Wykonawców informujemy, iż – pomimo wielokrotnych prób – nie dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 9/ZP/PN/20, zaplanowanego na dzień 12.02.2021 r. na godz. 12:45. Problem został zgłoszony do Pomocy EPUAP. Otwarcie ofert nastąpi w najszybszym możliwym terminie po usunięciu awarii.

Dodano: 12.02.2021, godz. 13:24

Identyfikator postępowania: 

      e76a2b04-bd1b-457f-8b6c-146d148d3b78
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020 / S 252-635342 >>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>> Załącznik nr 3 zmiana (z 25.01.2021) Załącznik nr 1 zmiana (z 25.01.2021) Formularz JEDZ Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do wzoru umowy Wykaz dostaw Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 2 do wzoru umowy Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 6 wersja edytowalna Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert Przekazane w dniu 20.01.2021 roku do Dz.U.U.E. sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021-009083 Wyjaśnienia z dnia 25.01.2021 roku Załącznik nr 1 do SIWZ zmiana (wyżej wersja edytowalna) Załącznik nr 3 do SIWZ zmiana - JEDZ (wyżej wersja edytowalna) Przekazane w dniu 25.01.2021 roku do Dz.U.U.E. sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021-011149 Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2021 r. (opublikowana w dniu 16.02.2021 r.) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.03.2021 r.
Pozostałę zamówienia