7/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego dla IMŁ Sp. z o.o. 7/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 134-329107 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy Załączniki od nr 1.1. do nr 1.13. Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz JEDZ Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz dostaw Załącznik nr 6 f351a194-98bc-408a-a8de-7f3528771406 Klucz publiczny Modyfikacja z dnia 17 lipca 2019 roku Przekazane sprostowanie do Dz.U.U.E Wyjaśnienia z dnia 8 sierpnia 2019 roku INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w informacji z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 4 oraz Części Nr 8 Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 1 Informacja o unieważanieniu postępowania w Części Nr 12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 6 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 7 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 10 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 3 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 9 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 5 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 11
Pozostałę zamówienia